Nobel İlaç Sanayi Plantafarma – Depo Binası

2007
800 m²
kapalı alanda havalandırma
ve springler sistemi