Kazakistan-Almaatı KCEL

2011
Temiz Oda
Toplam kapalı alan (m2):   13.500
Toplam soğutma yükü (kW): 1.800 (3*600 kW chiller)
Toplam ısıtma yükü (kW): Merkezi sistem
Toplam hava debisi (m3/h): 105.000 (7 adet klima 
santralı)
Toplam kullanılan boru (m): 42.000
Toplam kullanılan hava kanalı (m2): 13.000