HASTANELERDE STERİL ALAN PLANLAMA KRİTERLERİ

STERİLİZASYON DEZENFEKSİYON VE HASTANE İNFEKSİYONLARI 2001

Yazar: H. Metin KENTER


Son yıllardaki ekonomik ve ekolojik gelişmeler, planlamacıları hastanelerdeki steril alanlarda daha fazla ekonomik olma yönünde düşlünmeye zorlamaktadır. Havanın temizliğinin yanı sıra ilk sırada ve aynı değere sahip olarak, bugün yatırım ve işlletme giderlerini görmekteyiz. Modern steril alanlar bu nedenle personel, hasta ve malzeme akışlı ve ameliyat yönteminin kendine özgü özelliklerine uygun olarak tasarlanmaktadır.
Planlanan steril alanlarda uygulanacak yöntemin ayrıntılı bir analizi de projelendiren steril alan mühendisine, özel amaca uygun bir konseptinin hazırlanması için gerekli temel bilgileri sağlayacaktır. Bu nedenle planlamanın daha erken aşamalarında, bir uzman olarak duruma göre en ekonomik ve çevreyi gözeten konsepti hazırlayarak, aynı zamanda beklenen temizlik düzeyine steril alanın işletmeye alınmasında da ulaşılmasını sağlayacak bir steril alan mühendisinin devreye sokulması gerekecektir.

 [ Devamı >> ]